VATV on 10/05/2011: (E) Fund raising for Dorchester House – (V) Làm vườn mùa hè ở Boston

  • (E) Ira Schlosser & Mary Truong: Fund raising for Dorchester House
  • (V) Nguyễn Mỹ Hoàng & Di Hồ: Làm vườn mùa hè ở Boston