VATV on 12/07/2011: (E) Mass Saving Energy – (V) Chương trình Địa ốc của VietAID và chung cư An Lộc

  • (E) Adams Gibbons: Mass Saving Energy
  • (V) Nam Pham: Chương trình Địa ốc của VietAID và chung cư An Lộc