VATV on 12/14/2011: (V) Đêm Thánh ca Giáng sinh tại thánh đường St. Bernadette ở Randolph

  • Thanh Tran: Đêm Thánh ca Giáng sinh tại thánh đường St. Bernadette ở Randolph