VATV on 02/29/2012: (V) Nhập quốc tịch Mỹ và ngày bầu sơ bộ 6/3 & (E) State Street bank

  • (V) Nghiã Trương & Mỹ Hoàng: Nhập quốc tịch Mỹ và ngày bầu sơ bộ 6/3.
  • (E) Tamie Phan: State Street bank.