VATV on 03/07/2012: (V) Lễ Tưởng niệm Nhị vị Trưng Nữ Vương & (E) Foreclosure Prevention

  • (V) Khánh Yên & Tôn Nữ Phú: Lễ Tưởng niệm Nhị vị Trưng Nữ Vương
  • (E) Minh Cao: Foreclosure Prevention