VATV on 03/28/2012: (V) Luật mới cho các tiệm Nail & (E) Air quality in Nails Salon

  • (V) Kate Sao Khuê Lâm: Luật mới cho các tiệm Nail
  • (E) Liza Ansher & Sam Porter: Air quality in Nails Salon.