VATV on 08/22/2012: (V) Mỹ Gala – Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm VietAID & (E) Fields Corner Main Street

  • (V) Kim Thai: Mỹ Gala – Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm VietAID
  • (E) Evelyn Darling: Fields Corner Main Street