VATV on 10/03/2012: (V) Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử

  • (V) Trần Thành, Nguyễn Ngọc Phong & Tấn Nhật Bích: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử.