VATV on 02/13/2013: (V) Tượng đài Tự Do tại Dorchester – (E) VietAID & New Year 2013

  • (V) Tran Van Thanh: Tượng đài Tự Do tại Dorchester
  • (E) Nam Pham: VietAID & New Year 2013