VATV on 02/20/2013: (V) Cơ quan VietAID mừng tết Nguyên đán 2013 – (V) Hội Việt Mỹ trong năm mới 2013

  • (V) Hoang Kate Nguyen: Cơ quan VietAID mừng tết Nguyên đán 2013
  • (V) My Hoang Nguyen: Hội Việt Mỹ trong năm mới 2013