Chúng tôi mừng Tết Ất Mùi!

Vào thứ Bảy này, mời đến cùng chúng tôi mừng Tết Ất Mùi! Vì tuyết đầy nên chỗ đậu xe rất hạn chế. Xin mọi người đi bộ hoặc đi …