Announcing open applications for VietAID’s newest housing development, Upper Washington, now in construction

If you are interested to apply for an apartment in our newest Upper Washington project please pick-up an application at 1474 Dorchester Avenue from 9.00am – 5.00pm any day of the week between now and March 12, 2016.
1 BR, 2BR, and 3BR apartments are available for income eligible applications in the buildings located at 331-337 and 322-336 Washington Street in Dorchester.
For more information please call 617–929–4161

Nếu bạn đang tìm một căn hộ trong khu dự án mới Upper Washington của chúng tôi, xin vui lòng đến nhận và điền đơn đơn tại địa chỉ VietAID ở 42 đường Charles Dorchester MA 02122 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều bất cứ các ngày trong tuần từ bây giờ đến ngày ngày 12 tháng 3, 2016.
Căn hộ có 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ cho những đơn có đủ điều kiện thu nhập trong khu nhà tại 331-337 and 322-336 đường Washington ở Dorchester.
Muốn biết thêm thông tin vui lòng xin liên lạc số 617-822-7344