VATV on 01/11/2012: (V) Hội Diên Hồng mừng Tết Nguyên đán hàng năm

  • (V) Đỗ Đăng Doanh, Đặng Thanh Sĩ & Huỳnh Thu Điệp: Hội Diên Hồng mừng Tết Nguyên đán hàng năm