VATV on 09/19/2012: (V) Ông Nguyễn Tấn Tài qua đời & (E) Boston University/Community Relations

  • (V) Diệp Tùng & Ngọc Thanh: Ông Nguyễn Tấn Tài qua đời
  • (E) Valeda Britton: Boston University/Community Relations